Poništenje dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola