Analiza PISA testiranja u KS: Loši rezultati daju smjernice kako dalje djelovati

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS danas je   upriličeno javno predstavljanje  rezultata PISA testiranja u   Kantonu Sarajevo kojem su prisustvovali i direktori sarajevskih osnovnih i  srednjih škola.

Ovo međunarodno istraživanje koje od 1997 godine provodi OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj)  procjenju znanje i  vještine   petnaestogodišnjaka sa ciljem usmjeravanja politika obrazovanja jednog društva.

Po prvo put  je i naša zemlja bila dio tog istraživanja,   testirano je 6480 učenika u 213 osnovnih i srednjih škola u BiH. U Kantonu  Sarajevo testiranje je vršeno u 15 srednjih  9 osnovnih škola,  ocjenjujući stepen tri vrste pismenosti učenika: čitalačku, matematičku i prirodoslovnu.

Pokazalo se da su učenici iz Kantona Sarajevo postigli oko 20 bodova više od nacionalnog prosjeka, konkretno - 416 bodova iz prirodoslovne posmenosti, 423 iz matematičke pismenosti, te 428 boda  iz čitalačke pismenosti.


Uprkos  ovim rezultatuma,  oni su i dalje ispod regionalnog i prosjeka OECD-a . Kako je istaknuto, naši učenici „kaskaju“ dva razreda u odnosu na svoje vršnjake testirane u drugim državama.

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić dobijene rezultate je ocijenila kao vrlo lose, ali i istakla važnost ovakvih istraživanja u svrhu strateški smjernica reformi u obrazovanju.  .

“Svaka zemlja izdvoji  oblast koju će proanalizirati i  na osnovu koje će planirati i poduzimati mjere kako da poboljša obrazovanje. Nama je ovo prvu put da se nalazimo u ovom istraživanju i to je veliki iskorak i iz toga ćemo naučiti šta treba da radimo dalje” , istakla je Bogunić

O rezultatima  istraživanju govorila je  dr Đenana Husremović koja je naglasila da ono mjeri postignuća djece, ne njihovo spososbnosti, znači mjeri se ono što dijete savlada kroz obrazovni sistem.  .

“ Vidimo da su naši rezultati relativno niski, da mi imamo mnogo toga da radimo. Dobra stvar je da smo sada postali dio tog istraživanja i sada imamo podatke koji nam mogu pomoći da donesemo strateške odluke posebno za naredni period tri do pet godina kada kreću u BiH neki vrlo bitni projekti vezani za obrazovnu reformu. Mi sada trebamo odrediti našu strategiju I aktivno učestvovati u tim projekitma  kako bi od njih dobili  ono  najbolje.

Ona je posebno istakla da u fokusu treba biti  čitalačka pismenosti jer dijete bez toga ne može dalje ići .  Čitalačka pismenost podrazumijeva sposobnost razumijevanja, interpretacije i davanje svog osvrta na ponuđene činjenice. Svakako ,društvo ne može postojati i razvijati se  bez potrebnog stepena  matematičke i prirodoslovne pismenosti.

Kako je istaknuto, Index ekonomskog, socijalnog i kulturnog blagostanja djeteta je važan parametar, a pokazuje koliko dijete u svojoj užoj i široj zajednici ima resursa koji mu mogu pomoći u njegovom obrazovanju, uključujući i roditeljsku upućenost. Među faktorima koji utiču na ovaj index obrazovanje roditelja, broj knjiga i dječijih knjiga koje se nalaze u stanu učenika, korištenje obrazovnih softvera i td.  . U KS je da 41% djece spada u gornji kvartil socio-ekonomskog indeksa.

Direktorica centra obrazovnih incijativa Rada Rangelov Jusović podcrtala je važnost  edukacije nastavnika , njihovog profesionalnog razvoja  I podizanja nastavničkih kompetencija,.


Prisutnima se obratio i  Namir Ibrahimović, voditelj kurikularne reforme u KS  koji je istakao kako se već počelo raditi na promjeni paradigme obrazovanja u kojoj je do sada referentan bio sadržaj, a ne ishodi učenja.

Na području KS se od 2016 se rade reforme, a ona najznačajnija odnosi se na izradu kurikuluma koji će, za razliku od predmetnih nastavnih planova i programa, biti zasnovan na ishodima učenja u okviru zajedničke jezgre koju je definirao APOSO (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH).  Ibrahimović je najavio da bi do juna 2020 izrada kurikuluma trebala biti gotova, a nakon toga će uslijediti proces usvajanja.

Zastupnik u Skupštini KS i predsjednik Komisije za obrazovanje u SKS Damir Marijanović  je podcrtao važnost održavanja kontinuiteta započetih procesa .

“Procesi koji se pokrenu na dobrim temeljima se ne mogu zaustaviti  i za to su važni ljudi iz struke. Oni treba da utiču na svaku vlast da ne zaustavlja dobre, kvalitetne procese, ” poručio je Marijanović.