Ministar Krivić sa predstavnicima sekretara srednjih škola KS razgovarao o poboljšanju njihovog položaja

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić upriličio je danas sastanak sa predstavnicima sekretara četiri srednje škole Kantona Sarajevo, i koji je organiziran na njihovu inicijativu.

Tema sastanka je bila primjena, donošenje i usklađivanje normativnih akata, saradnja resornog Ministarstva sa srednjim školama, te iznalaženje rješenja za problematiku položaja sekretara u srednjim školama i druge aktuelne teme iz oblasti srednjeg obrazovanja.

Sa predstavnicima sekretara srednjih škola, ovom prilikom, razmatrani su modaliteti i moguća rješenja kojima bi se poboljšao položaj sekretara, kao direktnih nosilaca normativnog i administrativnog procesa rada u ovim školama, načini konceptiranja službi u školama i organizacione šeme procesa rada, precizno utvrdili poslovi i radni zadaci, te međusobna saradnja.

Razgovaralo se na ovom sastanku i o mjerama racionalizacije i poboljšanja uslova rada, te o učinkovitosti rada i motivaciji za rad, što će sveukupno doprinijeti ukupnoj kvaliteti procesa rada u školama.

Dogovor ministra i saradnika Ministarstva, s jedne strane, i sekretara srednjih škola u Kantonu Sarajevo, s druge strane, je da se napravi realna procjena svih mogućih rješenja i plan njihove provedbe, kroz kratkoročne i dugoročne ciljeve i mjere.

Predstavnici sekretara izrazili su zahvalnost ministru za upriličen inicijalni sastanak i iskazali zadovoljstvo voljom ministra da se bavi navedenom problematikom, kao i zbog njegovog razumijevanja problema, te prihvatanja iznalaženja njihovih mogućih rješenja.

Današnji sastanak je bio potvrda uspješne saradnje između Ministarstva, kao institucije, i srednjih škola, kao njenih ustanova, koju je neophodno redovno ostvarivati kroz aktuelne izazove i rješenja istih primjenom pozitivnih normativa i standarda.

Pored razmjene međusobnih iskustava i najboljih praksi, koje su od velikog značaja u procesu rada, dogovoren je nastavak ovog uspješnog sastanka u bliskoj budućnosti, kao i dalja kontinuirana saradnja.