Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: 445.619 KM za projekte inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je konačnu listu dobitnika sredstva po javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i omladini do 26 godine života.


Riječ je o 17 udruženja i neprofitnih organizacija s područja Kantona Sarajevo koji su ispunili kriterije iz javnog poziva, a čijim je predstavnicima resorni ministar Anis Krivić danas uručio odluke o dodjeli sredstava.


Sredstva za realizaciju projekata odobrena su: Udruženju za podršku porodicama sa djecom i poteškoćama u razvoju ,,COLIBRI“ , Udruženju majki djece s posebnim potrebama ,,Radost Života“,  Udruženju ,,DUGA“, Udruženju ,,FACULTAS ZA PROSPERITET MLADIH“, Udruženju ,,Život sa Down sindromom“ FBiH, Udruženju defektologa, edukatora - rehabilitatora ,,STOL“, Fondaciji ,,HASTOR“, Udruženju ,,Balkanski otvoreni krug“ Udruženje ,,Beri se“, Udruženju ,,MININOGOMET“ Sarajevo, Udruženju Plivački klub ,,SPID“, Udruženju porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“, Fondaciji ,,MUHAREM BERBIĆ“, Omladinskom društvu ,,Dobro djelo“, Udruženju za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju EDUS – EDUKACIJA ZA SVE, Udruženju učitelja Kantona Sarajevo i Udruženju ,,Bosanska stvarnost“.


Za pojedinačne projekte ovih udruženja i organizacija Ministarstvo je izdvojilo ukupno 445.619,19 KM iz budžeta za ovu godinu.


Pregled odobrenih pojedinačnih sredstava i nazive projekata možete pogledati na linku:    

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/odluka_o_utvrdivanju_konacne_liste.pdf


Odobrena sredstava korisnici će utrošiti isključivo u neposredni odgojno-obrazovni rad sa djecom.


Monitoring i kontrolu provedbe projekata vršit će resorno ministarstvo.