Nastavak saradnje Vlade KS i Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”

Upoznavanje sa aktivnostima Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” i mogućnostima njegove buduće saradnje sa Kantonom Sarajevo, teme su o kojima su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministri obrazovanja, nauke i mladih te kulture i sporta, Anis Krivić i Kenan Alikadić sa predsjednikom ovog udruženja Jovanom Divjakom i njegovim saradnicima.

Predsjednik Divjak upoznao je svoje domaćine sa činjenicama da je udruženje koje predstavlja, u proteklih 27 godina djelovanja, obezbijedilo stipendije za preko 7.000 učenika i studenata sredstvima u ukupnom iznosu od oko 6,5 miliona KM.

“Pored toga, naša djeca, koja pripadaju različitim kategorijama našeg stanovništva, s nama su obišla i 18 različitih država Evrope, Južne i Sjeverne Amerike. Pomagali smo im i kroz dodjelu besplatnog školskog pribora, organizaciju različitih psiho-socijalnih radionica, ali i ljetovanja”, istakao je general Divjak.

Potcrtao je i kako su sredstva za sve svoje projekte uglavnom osiguravali kroz inostrane donacije ili kroz realizaciju vlastitih projekata kao što su prodaja kalendara, razglednica, čiju su kupovinu i danas ponudili svojim domaćinima iz KS.

S obzirom na ove činjenice, sekretar ovog udruženja Edin Bećarević je dodao kako s pravom mogu reći da so oni jedan od značajnijih investitora u bosanskohercegovačko obrazovanje.

“Smatram da su Vlada KS i ovo udruženje na istom putu, jer su nam isti prioriteti, a oni su ranjive kategorije našeg stanovništva i nacionalne manjine”, kazao je premijer Nenadić.

Ministri Krivić i Alikadić podržali su premijerov stav, te obrazložili modalitete saradnje sa ostalim nevladinim organizacijama sa kojima oni surađuju.

Predložene su saradnja na realizaciji projekata putem javnih poziva, potpisivanje posebnih sporazuma, odnosno protokola o saradnji, te institucionaliziranje ovog udruženja kroz vladine i skupštinske procedure.

O izabranom modelu predstavnici Udruženja će u narednom periodu izvijestiti resorna ministarstva i Vladu KS.

“Izuzetno nam je zadovoljstvo što ćemo u budućnosti sarađivati sa Udruženjem i gospodinom Divjakom, koji nam je pokazao da ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija, od koje ćemo imati benefite u narednom periodu”, zaključio je ministar Krivić na kraju današnjeg sastanka.