Nastavak sufinansiranja boravka 450 djece u predškolskim ustanovama

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić danas je potpisao ugovore sa predškolskim ustanovama o nastavku sufinansiranja boravka oko 450 djece u ovim ustanovama, a koje su ranije bile u programu sufinansiranja u školskoj 2019/2020. godini.

Radi se o 21 privatnoj predškolskoj ustanovi, koje se vode u Registru predškolskih ustanova Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

"Odlučili smo da finansiramo svu djecu koja su i ranije primala taj novac, ali i djecu koja se nalaze na listi čekanja ove godine", rekao je ministar Krivić.

Poručio je kako Ministarstvo uporedo provodi aktivnosti kako bi se ovaj problem sistemski riješio. Vlada Kantona Sarajevo će u školskoj 2020/2021. godini, na prijedlog Ministarstva, finansirati boravak u privatnim vrtićima za svu djecu za koju je to učinjeno i prošle godine.

„Eliminisali smo i listu čekanja Javne sutanove 'Djeca Sarajeva' u Kantonu Sarajevo što podrazumijeva da se iz Budžeta KS za svako dijete, u ovoj školskoj godini, osiguravaju finansijska sredstva u visini od 200 KM za subvenciju boravka u predškolskim ustanovama. Na listi čekanja je ove godine bilo čak oko 1.500 djece, ali je Vlada učinila dodatne napore i u vrijeme pandemije, kada su na snazi mjere ušteda i kada se spašavaju radna mjesta, i uspjeli smo sakupiti dovoljno sredstava da finansiramo rješavanje ovog problema“, naglasio je ministar Krivić.

Ukupno će za subvencije boravka djece u vrtićima iz budžeta biti izdvojeno 1.000.000 KM.

Najavljeno je da će naredne sedmice ministar potpisati ugovore i s predstavnicima privatnih predškolskih ustanova za program sufinansiranja u školskoj 2020/2021.godini, s obzirom da se u petak završava rok za podnošenje prijava.

Navedeno je kako roditelji, odnosno staratelji, djece koja se nalaze na Listi čekanja mogu aplicirati samo u jednu od predškolskih ustanova koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu Ministarstva.

Predstavnici ustanova s kojima je ministar danas potpisao ugovore su: “Amel i Nur”, “Bi-lingual Nursery School”, “Behar”, “Palčić”, „BH Centar“, “Dječji vrtić Sveta Obitelj”, „Pony“, Richmond Park International Pre-School, Dječji vrtić „Srce“; „Bonum“, „Hokus-Pokus“; „Osmijeh“; „Kids Land“; „Kid IUS“; „Vrtić Bombon“; „Ću-Ću“; „Cvrčak“; „Akademija radosti“; „Maarif Kindergarden“; „Discover me Academy“ i „Waldorfski vrtić Kolibica“.