Novi informacioni sistem omogućit će bolje i efikasnije obrazovne procese u Kantonu Sarajevo

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić potpisao je danas ugovor sa rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifetom Škrijeljem za održavanje i unapređenje informacionih sistema i modula za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo.

Kako je navedeno, na ovaj način će se omogućiti bolje funkcioniranje ovih sistema u oblasti obrazovanja.

Također će se obezbijediti sistemska infrastruktura, te omogućiti modernizacija i digitalizacija cjelokupnog obrazovnog sistema, zahvaljujući zajedničkom djelovanju Univerziteta u Sarajevu i ovog resornog ministarstva.

Zaključeno je da se radi o kompleksnom i značajnom projektu u Kantonu Sarajevu koji će omogućiti da obrazovni sistem bude efikasniji i kvalitetniji.