Okrugli sto: Povezivanje privrede sa obrazovanjem odraslih

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i njemačke organizacije  DVV International, Ured za BiH, jučer je organiziran okrugli sto o temi povezanosti privrede i djelatnosti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo. Uz organizatore skupa, prisustvovali su mu i predstavnici registrovanih organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, predstavnici Službe za zapošljavanje  i Privredne komore KS.

“Na okrugli sto smo pozvali sve relevantne sudionike, uključujući i predstavnike resornih kantonalnih ministarstava, kako bismo razmijenili podatke i mišljenja o tome dokle smo stigli sa obrazovanjem odraslih i šta treba učiniti da se ono unaprijedi. Razgovarano je o poduzetim aktivnostima u ovoj oblasti od donošenja Zakona o obrazovanju odraslih do danas, te je zaključeno, između ostalog, da Ministarstvo mora biti fleksibilnije po pitanju implementacije Zakona kada su u pitanju privatni organizatori obrazovanja odraslih. Namjera nam je privredu i poslodavce više povezati sa našim organizatorima  kako bi nudili akreditovane programe za poznatog poslodavca.Također želimo programe za osposobljavanje i prekvalifikaciju koji će se akreditovati u Ministarstvu, a kojima će osobe koje se godinama nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje konačno moći biti više konkurentne na tržištu rada i potražiti novi posao. Nužno je održavati i standard kvalitete tih obrazovnih programa, što znači ponuditi kvalitetne programe ali i ne dozvoliti da polaznici dobiju certifikat ukoliko to nisu zaslužili. Također je neophodno intenzivnije uključivanje ministarstava rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica te pravde i uprave KS u ova pitanja”, navela je pomoćnica za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS Lamija Husić . 

Istakla je i kako je neophodno informisati širu javnost o obrazovanju odraslih koje obuhvata sve osobe starosti od 15 i više godina, jer podaci o tome nisu dovoljno prezentirani.

“U Kantonu Sarajevo trenutno postoje 53 akreditovana programa za obrazovanje odraslih, od kojih 33 programa za sticanje kvalifikacije formalnog obrazovanja, a 20 su neformalni programi. Uskoro će na sjednici Skupštine KS biti razmatran Prijedlog izmjena Zakona o obrazovanju odraslih, a koji predviđa da sticanje kvalifikacije formalno, za srednju stručnu spremu, ostane samo u nadležnosti javnih ustanova, odnosno srednjih škola registrovanih za obrazovanje odraslih, dok će se  privatni organizatori moći nastaviti baviti prekvalifikacijom i dokvalifikacijom a što znači da će polaznici morati imati minimum srednju stručnu spremu da bi se mogli prijaviti na te programe. A to jeste naša ciljana aktivnost usmjerena prema privatnim organizatorima, da oni, kroz programe prekvalifikacije kao kraće programe i u saradnji sa poslodavcima,  polaznicima nude programe koji će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada”, izjavila je Husić.

Po njenim riječima, programe obuke polaznika sufinansirala bi resorna kantonalna ministarstva.