Pokreće se inicijativa usmjerena na zapošljavanje redovnih studenata tokom studija

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić održao je danas sastanak sa  Željkom Karanovićem, direktorom operacija projekta “MarketMakers” Ureda Helvetas Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini , Harunom Rizvanbegovićem i Sinišom Obradovićem iz Sarajevske razvojne agencije SERDA-e, te advokatom Andreom Zubović-Devedžić i Nerminom Oručem iz Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja, kao saradnicima na projektu.

Razgovarano je o inicijativi projekta MarketMakers usmjerenoj na zapošljavanje redovnih studenata tokom studija. Ciljevi su priprema studenata za tržište rada i unapređenje praktičnog aspekta obrazovanja kroz tekuću reformu visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Predloženi su modaliteti realizacije ove inicijative, kroz izmjene i dopune propisa o visokom obrazovanju, zasnovani na sveobuhvatnoj komparativnoj pravnoj i ekonometrijskoj analizi pripremljenoj u okviru MarketMakers projekta.