Posjeta Servis centru “Dajte nam šansu 2”u KS: Omogućiti da porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju imaju pravo na dostojanstven život

Ministrice za obrazovanje, nauku i mlade i zdravstva KS Zineta Bogunić i Amela Sofić, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Malik Garibija, te predstavnica USAID-a Elvira Challenger posjetili su drugi Servis centar Dajte nam šansu u Kantonu Sarajevo. Ovom prilikom direktorica Udruženja “Dajte nam šansu” Ines Kavalec upoznala ih je sa problematikom s kojom se susreću ove porodice, radom i potrebom servis centara podrške.

Prvi servis centar u Sarajevu na području Općine Novi Grad otvoren je 2014.godine, kao inovativan model podrške porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Po istom principu otvoreni su servis centri u Banja Luci, Foči, Tuzli te 2017. godine i drugi servis centar „Dajte nam šansu 2“ u Općini Stari Grad.

Ovi centri pružaju besplatnu podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju na nivou Kantona Sarajevo, bez obzira na dob, stepen i vrstu poteškoće te je prvo i jedino udruženje ovog tipa koje pruža psihološke, informativne i pravne usluge, kratke i cjelodnevne boravke, podršku mobilnog tima na adresi porodice, prevoz adaptiranim kombijem, radnu subotu, podršku u domu porodice izvan radnih sati, te osigurava podršku u kriznim situacijama.

Usluge porodicama, također pružaju stručnjaci psiholozi, edukatori rehabilitatori/pedagozi, medicinske sestre, stručni saradnici za rad s korisnicima te volonteri srodnih zanimanja.

“Trenutno je u servis centrima registrovano 550 porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju i taj broj svakodnevno raste” istakla je Kavalec.

Tokom obilaska, ministrice i ministar u Vladi Kantona Sarajevo su poručili kako je vrlo važno podržati rad servis centara jer porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju imaju pravo na dostojanstven život kao što to imaju tipične porodice, a društvo mora iznaći način kako prepoznati i podržati ove porodice.

Direktorica Kavalec je na kraju posjete izrazila i veliku zahvalnost Agenciji za međunarodni razvoj USAID-u kao glavnom partneru, općinama Novi i Stari Grad, kao i Kantonu Sarajevo koji su prepoznali neophodnost podrške porodicama koji imaju člana porodice s poteškoćama u razvoju, te istakla da vjeruje da će se uspješna saradnja sa resornim ministarstvima nastaviti i u narednom periodu.