Program prevencije nasilja među mladima implementirati u svim srednjim školama KS

Radni sastanak predstavnika ministarstava za obrazovanje i rad sa mladima, pedagoških zavoda, te srednjih škola u Bosni i Hercegovini, nevladinih i vladinih organizacija održava se u Sarajevu, u okviru projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima osporavanjem rodnih stereotipa” i projekta "Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu". Projekte podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International BiH.

Suorganizator ovog sastanka je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Pomoćnica za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu Lamija Husić istakla je da je sastanak posvećen prevenciji nasilja među mladima kao i nastavku aktivnosti koje ovo ministarstvo provodi od 2013. godine  sa navedenim nevladinim organizacijama.

Kako je navela, na sastanku se razmatra realizacija programa za mlade pod nazivom "Y" koji je akreditovan i izvodi se u sklopu časova odjeljenske zajednice u  Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu, a također se trenutno koristi u samo dvije srednje škole u Kantonu Sarajevo i to Srednjoj zubotehničkoj školi i Petoj gimnaziji te su nastojanja da se implementira i u drugim školama  KS. Program se također primjenjuje i u obrazovnom sistemu Srednjobosanskog kantona, a ima dozvolu da se koristi i u školama u Republici Srpskoj.

"Program involvira učenike srednjih škola da daju svoj aktivan pristup i kažu šta je to nasilje, kakvo nasilje trpe, te u kojim školama se ono dešava. Cilj da što više mladih ljudi involviramo u ovaj  program, zasnovan na naučnim činjenicama i utemeljenim istraživačkim metodama", navela je Husić ističući da ta programska aktivnost može pružiti mnogo više u prevenciji nasilja među mladima.

U srednjim školama KS ovaj program bit će integrisan u okviru časova odjeljenske zajednice ili određenog nastavnog predmeta, o čemu će se odrediti Ministarstvo, dodala je.

"Moramo imati sistemsko rješenje za implementaciju ovog programa u KS-u, jer se trenutno provodi u samo dvije srednje škole, a ima ih ukupno 43 koje pohađa oko 15.000 učenika", naglasila je Husić.

Za  realizaciju navedenih projekata u BiH Vlada Švicarske donirala  je tri miliona KM.