Skupština KS usvojila izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Kako je obrazložio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić, cilj je otkloniti određene nedostatke koji su utvrđeni pri implementaciji ovog zakona u prethodne četiri godine.

Izmjene i dopune odnose se, između ostalog, na jasnije grupiranje formalnog i neformalnog obrazovanja, s jedne strane, i informalnog i samousmjerenog učenja, s druge strane.

Značajnu novinu predstavlja ograničavanje da srednje škole kao javne ustanove, osim gimnazija, mogu provoditi programe za sticanje formalne kvalifikacije, ali ne i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost.

Programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, pored srednjih škola kao javnih ustanova, mogu provoditi i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost.

Organizatorima obrazovanja odraslih, koji su upisani u Registar koji se vodi u Ministarstvu, dozvoljeno je da od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu realizirati ove programe za dvije generacije polaznika.

Dodani su i programi usavršavanja i osposobljavanja kao programi neformalnog obrazovanja, koji nisu bili navedeni u Zakonu. Pojednostavljena je i procedura osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih.  Uvedena je online nastava kao novi vid realiziranja nastave.

Skupština je dala saglasnost na Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt „Javni prevoz Sarajevo Dio 3“, kao i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta "Energetske efikasnosti-dodatno finansiranje".

Usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2020. godinu".

Zastupnici su dali saglasnost i na Nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade na Kanton Sarajevo na parceli označenoj kao k.č. 2152/33 površine 332 m² upisanoj u zk.ul. 22713 K.O. SP_Gornji Butmir, što po novom premjeru odgovara parceli broj 2051/3, PL/KKU 1125 K.O. Stup u svrhu izgradnje spomen obilježja ubijenim civilima Kasindolske ulice.

Radi izgradnje dvocijevnog tunela „Kobilja Glava“ na saobraćajnici Prva transverzala, od granice sa Općinom Centar do kraja tunela u Vogošći, Skupština je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Nurije Omerbašića, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH.

U nastavku sjednice, Skupština je dala saglasnost i na nacrte nekoliko ugovora o kupoprodaji nekretnina u naseljima Šip, Rosulje i Dobrinja između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca, i kupaca nekretnina.

Na prijedlog Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Skupština je donijela Odluku da dio saobraćajnice u izgradnji - Prve transverzale, na potezu od raskrsnice sa ulicom Kranjčevićeva do raskrsnice sa ulicom Braće Begić, nosi naziv po heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata Mustafi Hajrulahoviću-Talijanu.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu, kao i programi rada i finansijski planovi za tekuću godinu KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2020. godinu.