Interaktivne table u školama na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i pored problema uzrokovanih pandemijom COVID-19, intenzivno radi na razvoju obrazovnog sistema i digitalnoj transformaciji istog.

U cilju poboljšanja odvijanja online i kombinovane nastave u Kantonu Sarajevo izvršena je nabavka interaktivnih tabli i organizovana online edukacija kojoj je prisustvovalo oko 400 nastavnika.

Uvođenje interaktivne elektronske table u nastavu čini predavanja i proces učenja zanimljivijim, dinamičnijim i sadržajnijim, a nastavnicima omogućava veću kreativnost u izradi digitalnih nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i proslijeđivanja materijala učenicima. Primjena elektronskih interaktivnih tabli, koje su još poznate i kao elektronske bijele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table, pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu. Nastava tako odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i savremene nastave.

Interaktivne table su opremljene obrazovnim prezentacijskim programom mozaBook koji svojim višenamjenskim, ilustracijskim, animacijskim i prezentacijskim rješenjima pomaže kreativno organizirati nastavu. Interaktivni sadržaji, ugrađene aplikacije za razvoj vještina, ilustriranje i eksperimentiranje pomažu učenicima da lakše usvoje nastavno gradivo. Nastavnici mogu u nekoliko koraka od udžbenika načiniti interaktivne digitalne knjige, dopuniti ih slikama, obrazovnim video i audio snimcima, interaktivnim 3D modelima i zadaćama.

Za sve nastavnike, pripremljen je snimak edukacije o upotrebi interaktivne table i pripadajućeg softwera u nastavnom procesu, a koji mogu pregledati i koristiti za svoje dalje usavršavanje na Youtube kanalu i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo putem linka: https://youtu.be/EYNo5LNAn2o.