"Izrada digitalnih materijala uz pomoć besplatnih alata“ naziv je drugog modula stručnog usavršavanja i obuke nastavnika

„Izrada digitalnih materijala uz pomoć besplatnih alata“ je naziv drugog modula stručnog usavršavanja i obuke nastavnika na području Kantona Sarajevo.

Održan je prvi webinar za nastavnike u okviru navedenog modula, a koji će se realizovati putem webinara u periodu od 13. do 22. oktobra 2020. godine.

Učesnici na webinaru su imali priliku da se upoznaju sa besplatnim alatima Genial.ly, Wordwall, Nearpod, Kahoot koji se koriste za izradu interaktivnih digitalnih materijala u nastavi.

Genial.ly, Wordwall, Nearpod, Kahoot omogućavaju nastavnicima da nastavu učine interesantnom i svrsishodnom putem inovativnog korištenja tehnologije u obrazovanju. Navedeni web alati, također, omogućavaju direktno uključivanje i angažovanje učenika, samostalan rad učenika, rad u parovima i grupama te pružaju mogućnost zanimljivijeg i drugačijeg pristupa učenicima.

Promjene u školskom okruženju, društveni faktori, potrebe učenika, novi nastavni pristupi zahtjevaju kontinuirano podizanje i unapređenje digitalnih kompetencija kod nastavnika.