J A V N I P O Z I V za sufinansiranje boravka djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-574 od 12.7.2019. godine u Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u privatnim predškolskim ustanovama

Broj: 11-14-32040/19
Sarajevo, 30.8. 2019. godine

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-30425-2/19 od 8.8. 2019. godine, a u vezi sa čl. 3. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/08) ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje boravka djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-574 od 12.7.2019. godine u Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u privatnim predškolskim ustanovama

Predmet javnog poziva je:
- prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-574 od 12.7.2019. godine u Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u privatne predškolske ustanove, a čiji boravak će sufinansirati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
- sufinansiranje boravka djece uzrasta od 6 mjeseci do tri godine sa područja općina Ilidža i Hadžići koji se ove godine prvi put upisuju u privatne predškolske ustanove;
- sufinansiranje boravka djece uzrasta od dvije do tri godine sa područja općine Vogošća koji se ove godine prvi put upisuju u privatne predškolske ustanove.

Pravo prijave na javni poziv imaju roditelji/staratelji djece koja se nalaze na Listi čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-574 od 12.7.2019. godine uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu, roditelji/staratelji djece uzrasta od 6 mjeseci do tri godine sa područja općina Ilidža i Hadžići koji se ove godine prvi put upisuju u privatne predškolske ustanove te roditelji/staratelji djece uzrasta od dvije do tri godine sa područja općine Vogošća koji se ove godine prvi put upisuju u privatne predškolske ustanove.
Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenog prijavnog obrasca koji se može preuzeti u odabranoj predškolskoj ustanovi sa spiska predškolskih ustanova koji je datu prilogu.
Potrebna dokumentacija:
Roditelji/staratelji djece koja apliciraju na Javni poziv obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. popunjen prijavni obrazac (preuzeti u predškolskoj ustanovi);
2. kopiju rodnog lista djeteta;
3. prijava boravka za djecu sa područja općina Ilidža, Hadžići i Vogošća;
4. ljekarsko uvjerenje.

Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se na adresu odabrane predškolske ustanove u roku od 7 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje".

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv109.99 KB
PDF icon Spisak privatnih predškolskih ustanova37.34 KB