JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17, 33/17 i 30/19), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

I
U Školski odbor osnovnih škola kao javnih ustanova, biraju se:

Predstavnik Ministarstva (predsjednik) 1 član
Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi 1 član
Predstavnik roditelja/staratelja učenika 1 član
Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole 1 član

PrilogVeličina
PDF icon Javni konkurs103.86 KB
Microsoft Office document icon Prijavni obrazac182.5 KB
Microsoft Office document icon Obrazac izjave42.5 KB