Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu"

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

U prilogu se nalazi Javni poziv i prijavni obrazac Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (Obrazac 1-19 ZZ-MONM).