Konačna rang-lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu