Konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020 godini u JU Srednjoškolski centar Vogošća

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Vogošća
Ul. Jošanička br.119
Vogošća

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) i člana 161 Pravila JU Srednjoškolski centar Vogošća, Školski odbor na sjednici održanoj dana 31.07.2019. godine donio je Odluku kojom se raspisuje

KONKURS
za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020 godini
u JU Srednjoškolski centar Vogošća

I
Upis vanrednih učenika vršit će se za slijedeća zanimanja:

Ekonomska tehnička škola,IV stepen
Zanimanje:ekonomski tehničar
Mašinska tehnička škola,IV stepen
Zanimanje: Mašinski tehničar
Mašinski tehničar za kompijutersko upravljanje mašinama CNC i
Mašinski tehničar konstruktor na računaru

Trgovačka stručna škola,III stepen
Zanimanje: prodavač
Mašinska stručna škola,III stepen
Zanimanja: bravar, automehaničar,autolimar, zavarivač, instalater centralnog grijanja i operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine

II
Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2019/2020 godinu za polaganje razreda u cjelini vršit će se u vremenu od 01. septembra do 30. septembra 2019. godine.

Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.

Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi ) kandidati su dužni da dostave original:
1. svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
2. izvod iz matične knjige rođenih;

Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u Sekretarijat škole svakog radnog dana ( u periodu od 8- 15 sati).