Obavijest

Obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dala saglasnost za zapošljavanje novog kadra u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, a za potrebe objekata - vrtića „Radost“ Hrasnica i „Razigrani dani“.

Ujedno obavještavamo roditelje koji su čekali na početak rada ovih vrtića da je razlog odgode početka rada, nedostatak finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, a koja su na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obezbijeđena rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo.

Početak rada ovih objekata-vrtića planiran je naredne sedmice, a o tačnom terminu ćete biti blagovremeno obavješteni putem web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo.