Obavijest - prijem djece u privatne predškolske ustanove

Poštovani roditelji,

Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je izvršila ponovnu provjeru uvjeta rada privatnih predškolskih ustanova koji su se prijavili na Javni poziv upućen privatnim predškolskim ustanovama za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

U prilogu je spisak privatnih predškolskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za prijem djece sa navedene Liste čekanja.
Također, želimo Vas informisati da će Javni poziv za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ u privatne predškolske ustanove, a koji sufinansira Vlada Kantona Sarajevo u iznosu od 200,00KM, biti objavljen u petak, 30. 08. 2019. godine na web stranici Vlade Kantona Sarajevo i u dnevnim novinama „Oslobođenje“ u nedjelju 1.9. 2019. godine.
Kako biste ostvarili pravo sufinansiranje boravka djeteta u vrtiću, potrebno je da odaberete vrtić sa ponuđenog spiska i postupite u skladu sa uputama datim u javnom pozivu.

PrilogVeličina
PDF icon Spisak37.34 KB