Odluka o utvrđivanju konačne liste dobitnika sredstva za udruženja i neprofitne organizacije - oblast inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu sredstava za
finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i
omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za
obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona
Sarajevo donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA
po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za
finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i
omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za
obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon Konačna lista262.27 KB
PDF icon Kriteriji122.86 KB