Održan prvi webinar u okviru stručnog usavršavanja i osposobljavanja profesora razredne nastave

U okviru stručnog usavršavanja i osposobljavanja nastavnika u Kantonu Sarajevo, jučer u 18:00 sati, održan je webinar za prvu grupu profesora razredne nastave.

„Realizacija razredne nastave u eUčionici kroz predmet informatika“ naziv je prvog modula stručnog usavršavanja u kojem će biti uključeno oko 350 profesora razredne nastave podijeljenih u sedam grupa.

Ministar Anis Krivić pozdravio je učesnike i izrazio zadovoljstvo što su se stvorili uslovi da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavi sa aktivnostima stručnog usavršavanja i osposobljavanja nastavnika za rad u digitalnom okruženju za učenje i podučavanje u vrijeme pandemije COVID-19. Zbog trenutne epidemiološke situacije, realizacija stručnog usavršavanja nastavnika putem webinara je najsvrsishodnija.

Predavači na webinaru su predstavili veliki broj materijala za realizaciju nastavnog plana i programa iz predmeta Informatika za prvi, drugi i treći razred osnovne škole, način upotrebe istih koristeći mogućnosti eUčionice i online platformi te konkretne primjere dobre prakse u realizaciji nastavnog procesa. Nakon prezentacija otvorena je diskusija sa učesnicima koji su imali priliku da podijele svoja dosadašnja iskustva.

Obuka profesora razredne nastave, u okviru prvog modula, realizovat će se u periodu od 21. spetembra do 8. oktobra 2020. godine.