Održan sastanak na temu Online upis studenata na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu

Danas, u 10:00 sati, ministar Anis Krivić sa svojim saradnicima održao je sastanak sa prorektoricom za nastavu prof. dr. Aidom Hodžić Univerziteta u Sarajevu i saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o implementaciji online upisa studenata na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu kao i izazovima istog, a koje je potrebno riješiti prije upisnog roka.

Na sastanku su dogovorene dalje aktivnosti u realizaciji ovog značajnog procesa koji će se odvijati uz koordinaciju Ministarstva i Univerziteta u Sarajevu.

Naši budući studenti će imati mogućnost da online putem izvrše prijavu na željenu visokoškolsku ustanovu Univerziteta u Sarajevu, a izbor kandidata za upis u prvu godinu odvijat će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu.