Održan sastanak sa predstavnicima kompanije Telemach d.o.o.

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 14.9.2020. godine održan je sastanak sa predstavnicima kompanije Telemach d.o.o. na kojem su prisustvovali direktor Admir Drinić i Refik Mujezinović.

Tema sastanka je unapređenje saradnje na unapređenju kvalitete odvijanja nastavnog procesa u toku pandemije COVID-19 i na koji način kompanija Telemach d.o.o. može pružiti podršku radu obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

U saradnji sa Ministarstvom, kompanija Telemach d.o.o. je pokrenula inicijativu da učenicima koji nemaju pristup internetu i u novoj školskoj 2020/2021. godini u skladu sa tehničkim mogućnostima omogući isto.

Ministar Krivić se zahvalio predstavnicima kompanije na želji i volji da, kao društvno odgovorna kompanija, zajednički sa Ministarstvom, doprinesu kvaliteti odvijanja nastavnog procesa u toku pandemije COVID-19.