Održan sastanak u cilju upoznavanja sa reformom na nastavnim planovima i programima

Danas je u Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija održan sastanak tima za reformu nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškog zavoda, a u cilju upoznavanja sa do sada urađenim dokumentima i provedenim aktivnostima. Na sastanku su članovi tima prezentirali svoj rad.
Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade je pružila podršku reformskom procesu.