Održan webinar za odgajatelje JU "Djeca Sarajeva"

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa Radnom grupom za podršku i stručni nadzor realizacije online nastave, intenzivno je radilo na uspostavljanju online platforme u JU „Djeca Sarajeva“ kako bi se omogućila komunikacija sa roditeljima djece predškolskog uzrasta i rad odgajatelja sa najmlađim stanovnicima Kantona Sarajevo.

S tim u vezi, omogućene su sve tehničke pretpostavke za rad odgajatelja online putem. Edukacija odgajatelja za rad na online platformi Microsoft Office 365 za učenje i podučavanje, urađena je putem webinara, 2.4.2020. godine, sa početkom u 18.00h.

Webinaru je prisustvovalo 84 odgajatelja zajedno sa direktoricom ustanove, a edukator je bio profesor Adin Begić, član Radne grupe ministarstva, Microsoft inovativni nastavnik i ekspert za rad na online platformi Microsoft Office 365.

Cilj webinara je bio da se odgajatelji upoznaju sa osnovama rada na online platformi, alatima i mogućnostima koja ista pruža, a sve kako bi se osigurao kvalitetan odgojno-obrazovni rad za naše najmlađe u ovoj epidemiološkoj situaciji.

Ministarstvo će i dalje nastaviti sa davanjem smjernicama predškolskim ustanovama te će kontinuirano pružati pomoć i podršku odgajateljima, roditeljima i učenicima.