Počela realizacija „Škole skijanja“ za oko 4100 učenika šestih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će već treći godinu realizirati „Školu skijanja“ za učenike šestih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova Kantona Sarajevo u sklopu trećeg časa iz predmeta Tjelesni i zdsravstveni odgoj i obaveznog nastavnog programa. U „Školi skijanja“ učestvuje 66 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo i oko 4100 učenika te će Ministarstvo obezbijediti prevoz kao i korištenje liftova i vertikalnog transporta u saradnji sa KJP „ZOI'84“.

„Škola skijanja“ će zavisno od vremenskih uslova biti realizirana na 2 lokacije: Igman – Malo polje i Bjelašnica – Babin do.
Na planinama će svakodnevno boraviti oko 800 učenika, koji će sa svojim nastavnicima tjelesnog i zdravstvenog odgoja kao instruktorima skijanja učiti osnove ovog zimskog sporta te će u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, kao ispomoć nastavnicima biti angažovani studenti ovog fakulteta.

Želimo sretan početak „Škole skijanja“ svim učesnicima i ugodno druženje na sarajevskim planinama.