Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17, 33/17 i 30/19), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE
dijela teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

I
Poništava se dio teksta u tački II Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo objavljenog u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ dana 18.12.2019. godine i to za redni broj 20:

20. Javna ustanova Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole – 1 član

II
Ostali dio teksta Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

Poništenje dijela Javnog konkursa će biti objavljen na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon ponistenje_dijela_konkursa-1.doc94.5 KB