Poništenje i ponovna objava javnog konkursa za prijem radnika u JU "Djeca Sarajeva"