Poziv BH Telecoma školama

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić, u prethodnom periodu, održao je niz sastanaka sa predstavnicima BH Telecoma na kojima se razgovaralo o nastavku saradnje na unapređenju kvalitete odvijanja nastavnog procesa u toku pandemije COVID-19 i podršci BH Telecoma kako bi se omogućilo da svi učenici imaju jednak pristup online nastavi.

“Svjesni smo činjenica da mnogi roditelji ne mogu priuštiti jaku internet konekciju za praćenje nastave, i prilikom proglašenja pandemije, odmah smo poduzeli sve potrebne aktivnosti kako bismo to ublažili. Ove godine, novu školsku 2020/2021. godinu, našim inicijativama i podrškama BH Telecoma, omogućit ćemo pristupe i besplatno korištenje interneta za praćenje online nastave, ne samo u Kantonu Sarajevu, već i u cijeloj BiH. Zahvaljujemo se BH Telecomu na usvojenoj inicijativi, gdje smo još jednom pokazali da ćemo uvijek i svugdje drugima pomagati i biti uzori”, izjavio je ministar Krivić.

U skladu sa navedenim, BH Telecom poziva predstavnike osnovnih i srednjih škola da dostave podatke o učenicima koji nemaju pristup internetu kako bi im se omogućilo isto, a u skladu sa tehničkim mogućnostima učenika kao korisnika.

Podaci koji se dostavljaju BH Telecomu su: naziv i adresa škole, broj telefona škole i e-mail adresa škole za kontakt na e-mail: pomocskolama@bhtelecom.ba.

Dodatne informacije možete pronaći putem linka: https://www.bhtelecom.ba/vijest+M5dcec3c34ec.html