POZIV za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za udruženja/neprofitne organizacije 2019. godine (Projekti za mlade)

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, će se vršiti u SRIJEDU 28.08.2019. i ČETVRTAK 29.08.2019. godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Ugovore potpisuju lica ovlaštena za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije (ili lica uz punomoć ovlaštene osobe).

Potrebno je ponijeti pečat i broj protokola udruženja/neprofitne organizacije za potpisivanje predmetnog ugovora.

Radi efikasnosti i dinamike isplate dodijeljenih sredstava molimo da se pridržavate navedenih termina.

Kontakt telefon:
033/562-259