PRELIMINARNA RANG-LISTA - Javni poziv za projekte za mlade u 2020.godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Preliminarnu rang-listu po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu,sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Rok za pisani prigovor na Preliminarnu rang-listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu je osam dana od dana objavljivanja ove Preliminarne rang-liste na web stranici Ministarstva. Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na adresu Reisa Džemaludina Čauševića 1 ili putem protokola Kantona Sarajevo. Odluku po prigovoru donosi ministar u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.

PrilogVeličina
PDF icon Preliminarna rang lista241.9 KB