Preliminarna rang-lista po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija - Projekti za mlade

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Preliminarnu rang-listu po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.