Saopštenje

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo rješenjem broj: 11-05-2106-1/19 od 05.07.2019. godine imenovala Komisiji za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u sljedećem sastavu:

1. Vesna Alić- predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mladeKantona Sarajevo;
2. Faruk Bešlić – predstavnik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo;
3. Omer Begović– predstavnik direktora/ravnatelja osnovnih škola;
4. Elmedin Lukač – predstavnik direktora srednjih škola;
5. Saudin Sivro – predstavnik Samostalni sindikat osnovnog odgoja obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine– Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Rješenjem broj: 11-05-2106-5/19 od 05.07.2019. godine imenovana je Drugostepena komisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u sljedećem sastavu:

1. Abid Fejzić- predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mladeKantona Sarajevo;
2. Suada Karić – predstavnik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo;
3. Hajrudin Ćuprija– predstavnik direktora/ravnatelja osnovnih škola;
4. Enver Ahmetspahić – predstavnik direktora srednjih škola;
5. Amira Aganović – predstavnik Samostalni sindikat osnovnog odgoja obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine– Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Uvjereni smo da će i ove godine svi radnici u osnovnim i srednjim školama biti blagovremeno zbrinuti na način i u postupku koji je propisan Pravilnikom sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenika koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15).
Zaposlenik, koji je rješenjem ministrice raspoređen u određenu školu, a koji je nezadovoljan načinom zbrinjavanja može uložiti prigovor u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
Prigovor se prilaže u pisanoj formi Komisiji za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, koja je obavezna da u roku od pet dana od dana prijema prigovora, prigovor sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom dostavi drugostepenoj Komisiji.

I ove godine na prijedlog Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo zauzet je princip da se kod iskazivanja nedostajućih časova za nastavnike s jednim ili dva časa, odnosno potreba škola za jednim ili dva časa nastavne norme to pitanje rješava na nivou škole te da se takvi zahtjevi ne dostavljaju Komisiji.