SRETAN 75. ROĐENDAN JU “DJECA SARAJEVA”

Jeste li spremni za #Putujućivrtić?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Caritas Švicarske, JU „Djeca Sarajevo“ u sklopu projekta „Predškolsko obrazovanje za svu djecu #PEACH“ kojeg finansira Vlada Švicarske i Lihtenštajna, posjetili su danas “Putujući vrtić” s ciljem provjere da su, prije dolaska djece, poduzete sve epidemiološke mjere.

Cilj pokretanja Putujućeg vrtića u sklopu JU „Djeca Sarajevo“ je učiniti pristupačnim predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu iz ruralnih područja kao i marginaliziranih grupa. Putem ovog programa kod djece će se razvijati dodatne vještine, te kroz igru i strukturirane aktivnosti omogućiti razvoj interesovanja za učenje i istraživanje.

Podsjetimo, dana 21.10.2020. godine ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić je sa direktorom Caritasa Švicarske gosp. Daniel Bronkal, i predstavnicima JU “Djeca Sarajeva”, potpisao Memorandum o saradnji, kojim se i zvanično potvrđuje pokretanje Putujućeg vrtića u sklopu JU „Djeca Sarajevo“.