Statistički pokazatelji provedene eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo u 2018/2019. šk. godini

Polaganje eksterne mature u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo koje je održano u periodu od 19. do 20. juna 2019. godine uspješno je proteklo.

Polaganje je provedeno iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik (Engleski ili Njemački jezik).
Ukupan broj učenika koji su pristupili polaganju ispita eksterne mature je 3.846 učenika, od kojih 135 učenika koji dolaze izvan Kantona Sarajevo.

Nakon obrade svih statističkih pokazatelja i podataka, prosječne srednje ocjene i ostvareni bodovi na eksternoj maturi u osnovnim školama za predmete su sljedeći:

- Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost - srednja prosječna ocjena - 3,66
prosječan broj bodova - 7,33 boda;

- Matematika - srednja prosječna ocjena - 2,64
prosječan broj bodova - 5,28 boda;

- Engleski jezik - srednja prosječna ocjena - 4,07
prosječan broj bodova 8,14 bodova;

- Njemački jezik - srednja prosječna ocjena - 3,89
prosječan broj bodova - 7,79 bodova.