Webinar - hibridna nastava

Pozivamo vas da večeras prisustvujete prezentaciji o mogućnostima najboljih postupaka iz tradicionalnog i online obrazovanja. Na webinaru će biti predstavljena primjena hibridnog učenja u razredu, predčitalačke vještine – igrom do čitanja te primjeri dobre prakse.

Webinar će se održati večeras, sa početkom u 18:00 sati.

Navedenom webinaru potrebno je pristupiti putem slijedećeg linka:

LINK - https://bit.ly/37P5qZo