Webinari o korištenju asistivnih tehnologija i potpomognute komunikacije u oblasti ranog učenja

UNICEF, u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima, organizira webinare o korištenju asistivnih tehnologija i potpomognute komunikacije u oblasti ranog učenja.
U okviru projekta je razvijen i probno primijenjen C bord komunikator. C-Board aplikacija je dostupna za uređaje sa Android i iOS operativnim sistemima (tableti, smart telefoni, računari). Webinar je namijenjen svim praktičarima u zdravstvenom, obrazovnom i sistemu socijalne zaštite: vaspitačima, nastavnicima, logopedima, defektolozima, psiholozima, pedagozima, edukatorima i drugim stručnjacima koji su u prilici da od najranijeg uzrasta pružaju podršku djeci i učenicima sa kompleksnim komunikacionim i govorno-jezičkim potrebama i njihovim porodicama.
Sadržaj webinara je podijeljen u 4 teme ili modula i realizuje se u 4 termina do kraja septembra 2020. godine:
• I modul - Osnovni principi rane intervencije, Razvoj komunikacije i funkcionalne upotrebe govora - 17.9.2020. godine od 15.00 do 19.00 sati;
• II modul - Osnove AT i potpomognute komunikacije (AAK); Šta su, kako se grade i koriste komunikacijske table? - 18.9.2020. godine od 15.00 do 19.00 sati;
• III modul - C bord - osnovne informacije i mogućnosti korištenja; procjena potreba i praćenje napretka - 24.9.2020. godine od 15.00 do 19.00 sati;
• IV modul - Teleworking ili podrška na daljinu uz integrisanje principa rane interevncije - 29.9.2020. godine od 15.00 do 18.00 sati.