Skip to main content
Please wait...

Obavještenja

Program ADRION 2014-2020 je objavio 5. vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga namijenjen univerzitetima i istraživačkim centrima, kao i poslovnim institucijama.

Opšti cilj ovog poziva je razvoj kompetencija i vještina u oblastima od strateškog značaja za jadransko-jonsko programsko područje, povezujući Program 2014-2020 sa novim programskim periodom 2021-2027, sa fokusom na sljedeće teme:

Tema 1: Plava ekonomija

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu otvoren do četvrtka, 02.06.2022. godine.

Državna komisija za obrazovanje, kulturu i nauku Ujedinjenih Arapskih Emirata otvorila je poziv za prijavu radova za Sharjah nagradu za dječiju knjigu. Nagrada se dodjeljuje za knjige koje su namjenjene za djecu sa oštećenim vidom. Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije

  • Najbolja dječija knjiga na arapskom ( za djecu uzrasta od 4 do 12 godina)
  • Najbolja međunarodna dječija knjiga na engleskom (za djecu uzrasta od 7 do 13 godina)
  • Najbolja knjiga za mlade na arapskom (za mlade uzrasta od 13 do 17 godina)
  • Sharjah nagradu za dječiju knjigu – knjige za djecu sa oštećenim vidom.

Zainteresovani učesnici treba da se registruju putem stranice https://www.scrf.ae/en/ najkasnije do 13.03.2022. godine. Također, na navedenoj stranici su dostupne informacije o predmetnoj nagradi.

Univerzitet Ahlia Bahrein organizuje međunarodnu konferenciju o biznisu i tehnologiji (CBF 2022) od 23-24 marta.2022. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći na

 https://ahliacbf.com/index.php/publication-opportunity-2/ 

www.ahliacbf.com

www.confmanage.com

Izgradnja uspješnog i inkluzivnog društva, kroz jačanje društvene povezanosti, solidarnosti i jednakosti je prioritet u radu i Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

U skladu sa tim Ministarstvo je podržalo projekat koji će omogućiti studentima, osobama sa invaliditetom boravak u sportskom centru Bossina d.o.o. iz Zaostroga, Republika Hrvatska. Preko 70 studenata će u periodu od maja do oktobra 2022. godine boraviti po sedam dana u sportskom centru, gdje će steći nove vještine i sposobnosti koje će doprinijeti njihovom uspješnijem obrazovanju i uključivanju u društvo. Direktor Bossina d.o.o. Zaostrog, gospodin Davor Matić je istakao da će ovakav projekat i podrška Ministarstva biti značajan poticaj za razvoj ovog sportskog centra, koji je vlasništvo Kantona Sarajevo. Sporazum o sufinansiranju je potpisan dana 28.12.2021. godine.

Ministarstvo Civilnih poslova Bosne i Hercegovine informisalo je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da su u Narodnoj Republici Bangladeš u ponudi dva slobodna mjesta za civilne studente iz Bosne i Hercegovine na Vojnom institutu za nauku i tehnologiju (MIST), za neki od ponuđenih inženjerskih programa.

Početak studija je planiran za mart 2022.godine, a krajnji rok za prijave je 31.01.2022.godine.

Više podataka i informacija o ponudi nalazi se na linku: www.mist.ac.bd.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je objavila Poziv za Studij na američkim institutima za akademsko osoblje (SUSI)-intenzivni postdiplomski akademski program čija je svrha pružiti iskusnom akademskom osoblju i stručnjacima priliku za unapređenje razumijevanja američkih društva, kulture, vrijednosti i rada institucija.

 

Program se održava na različitim koledžima, univerzitetima i akademskim institucijama širom Sjedinjenih Država tokom šest sedmica počevši od ili nakon juna 2022.godine, a obuhvata sljedeće oblasti studiranja:

  • Američke vrijednosti i kultura;
  • Mediji i žurnalistika;
  • Religiozni pluralizam u Sjedinjenim Američkim Državama;  
  • Američka ekonomija i biznis;  
  • Spoljnja politika Sjedinjenih Američkih Država i
  • Razvoj radne snage.

 

O B A V J E Š T E NJ E

     

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava dobitnike sredstava po „Javnom pozivu za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“, da će Ministarstvo sa subjektima kojima su odobrena sredstva prema Odluci o konačnoj  listi dobitnika sredstava, zaključiti ugovore o korištenju dodijeljenih sredstava.

Dobitnici su obavezni  u roku od sedam dana, a prije zaključivanja ugovora,  dostaviti putem protokola Vlade Kantona Sarajevo:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo o načinu učešća Bosne i Hercegovine u programu Europske Unije Erasmus+ za period 2021-2027.godine.

Naime, za učešće Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu do 2027. godine nije potrebno potpisivati novi sporazum. Novi naziv za „partnerske zemlje“ što je bio status Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu se mijenja i za period do 2027.godine glasi „nepridružene treće zemlje“.

Iako je za učešće u programu Erasmus+2014.godine osim potpisivanja sporazuma bilo potrebno platiti i ulaznu kartu za učešće u mrežama i platformama u okviru Programa, u novom programskom ciklusu, ulazna karta se više neće morati plaćati. Bosna i Hercegovina će nastaviti koristiti fondove namjenjene za Zapadni Balkan za učešće u aktivnostima unutar međunarodne dimenzije Erasmus+ programa.

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je  Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2022. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i "specijalnih projekata".

Program rada za 2022. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2023.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u oviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2023. godina na sljedećem linku: https://rm.coe.int/draft-priorities-2022-23-en-rev/1680a3753b.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2022. godine je 15.oktobar 2021. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: eyc.studysessions@coe.int

Posredstvom Austrijske ambasade u Sarajevu, informisani smo da je Nacionalni fond Republike Austrije po prvi put raspisao dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala, dodjeljuje za žrtve nacionalsocijalizma.

 

Nagrada se dodjeljuje godišnje i to najviše za tri osobe ili grupe za njihov poseban civilni angažman protiv antisemitizma i za poučavanje o Holokaustu.

 

Na godišnjem nivou, nagrada iznosi ukupno 30.000 Eura i dodjeljuje se u dvije kategorije:

·Civilni angažman protiv antisemitizma (u iznosu od 7.500 Eura) i

·Civilni angažman za poučavanje o Holokaustu (u iznosu od 7.500 Eura).

 

Osim navedenog, dodjeljuje se i glavna nagrada, kao priznanje za poseban civilni angažman protiv antisemitizma i/ili za poučavanje o Holokaustu, a koja iznosi 15.000 Eura.

 

Poziv na seminar u Belgiji

Belgijska organizacija JINT, članica Evropske platforme za mobilnost u svrhu učenja, organizuje seminar u okviru programa Erasmus+ “TALAS KVALITETE: uranjanje u mobilnost s ciljem kvalitetnog učenja” koji će se održati 26-30 oktobra u Ostendeu, Belgija. Učešće finansira program Erasmus+ a organizator je potvrdio da određeni broj učesnika iz država koje nisu članice EU također može učestvovati na događaju, odnosno da su dobrodošle i prijave iz država članica Vijeća Evrope izvan EU.

Rok za dostavljanje prijava je 23. avgust 2021. godine. Na linkovima u nastavku možete naći dodatne informacije o seminaru, obrazac za prijavu i logističke informacije vezane za putovanje u Belgiju

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba