Skip to main content
Please wait...

Konferencija "Benefits and impact academia-industry alliances have"

Datum

Dana 19.05.2022.godine uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prisutvovali su završnoj konferenciji “Benefits and impact academia-industry alliances have” u okviru međunarodnog Erasmus projekta “Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform”- ALL4R&D,  čiji je osnovni cilj unapređenje saradnje privrede i univerziteta (alijansa akademija-industrija), a koja je održana na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Učesnici konferencije su imali mogućnost da se upoznaju sa projektom i njegovim rezultatima, kao i sa rezultatima istraživačkih projekata novoosnovanih razvojno-istraživačkih jedinica na fakultetima koji su partneri u projektu.  

U okviru projekta, također, razvijena je i ALL4R&D Platforma u cilju lakšeg prevazilaženja izazova u saradnji univerziteta i industrije. Putem platforme se unapređuje saradnja univerziteta i industrije, olakšava istraživanje, edukacija te se podržavaju inovacijski projekti.  

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba