Skip to main content
Please wait...

ECML-Obuka i konsultacije za zemlje članice

Datum

Europski centar za moderne jezike (ECML) nudi zemljama članicama europsku ekspertizu u obrazovanju iz jezika, a koje su prilagođene konkretnim potrebama i specifičnom kontekstu svake pojedinačne zemlje. Ova bilateralna podrška u ključnim područjima doprinosi jačanju saradnje između zemalja članica i ECML-a putem angažovanja stručnjaka uključenih u realizaciju projekta ECML-a.

Teme za koje se može tražiti ovaj vidi podrške su:

  • Poboljšanje učenja i podučavanja jezika
  • Jezik školovanja i učenje predmeta
  • Kako podržati jezik(e) školovanja?
  • Postavljanje okruženja za učenje u kojima cvjetaju savremeni jezici
  • Višejezičko obrazovanje
  • Romi
  • Sadržaj i integrisano učenje jezika
  • On-line tehnologije
  • Jezik za posao

Detaljnije informacije o temama za koje se može tražiti podrška kao i obrazac za podnošenje zahtjeva nalaze se na internet stranici https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/en-GB/Deafault.aspx

ECML snosi troškove putovanja i boravka lokalnih organizatora i do četiri člana stručnog tima za jednodnevni ili dvodnevni pripremni sastanak u Gracu, te troškove prevoza i boravka za dva ECML stručnjaka za dva dana radionice u zemlji u kojoj se održava radionica. Sve ostale troškove u vezi sa organizovanjem događaja snosi organizator, odnosno institucija koja je podnosilac zahtjeva.

Ukoliko ste zainteresovani za organizovanjem obuke i konsultacije u okviru ECML-a za narednu godinu, zahtjev popunjen na obrascu dostavite na e mail adresu dragana.vujanovic@mcp.gov.ba najkasnije do 15.11.2022. godine

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba