Skip to main content
Please wait...

Nauka u EU (i Evropi, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo i Norvešku)

Datum

Istorijski, doprinos Evrope, te zemalja koje čine Evropsku uniju, ali i onih koje još nisu u EU ili su izašle iz nje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, značajan je i nesaglediv. Na tlu Evrope nastale su neke o najznačajnijih naučnih teorija i otkrića, formulacije naučnih zakona i objašnjenja različitih prirodnih fenomena. Neki od najstarijih univerziteta su također na evropskom tlu. 

Stoga nije čudo što Evropa i dalje želi biti u svjetskom vrhu u izvrsnosti naučnog rada, uz SAD, Kanadu i Kinu. Nekoliko velikih međunarodnih projekata imaju svoj dom upravo u Evropi ili Evropskoj uniji – samo neki od njih su CERN, ITER te JET i Euratom (EAEC).

Kako izgleda finansiranje i popularizacija nauke u Evropskoj uniji? Kolika je veza politike i nauke u EU? Koje sve institucije EU imaju udjela u tome?

Više na: https://quantumofjk.blogspot.com/2022/05/nauka-u-eu.html?m=1

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba