Skip to main content
Please wait...

Proces savjetovanja-Budućnost obrazovanja:Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030.

Datum

Pozivamo Vas da nam se pridružite da zajedno kreiramo budućnost obrazovanja,  25.01.2022. od 9.00 sati (ZOOM / YouTube) utorak.

Link za registraciju https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OEMMBO3WSvehqXjcaBN5Dg

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu uz podršku Instituta za društvena istraživanja FPN UNSA pokreću proces savjetovanja „ Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030“, kako bi se išlo u korak sa globalnim trendovima (digitalne) transformacije društva, 4. industrijske revolucije i odgovorilo potrebama bosanskohercegovačkog društva, a koje su vezane za ubrzani tehnološki, ekonomski i društveni razvoj.

Cilj procesa savjetovanja je promišljanje o budućnosti visokog obrazovanja o ulozi UNSA u transformaciji našeg društva, regiona ali i cjelokupnog Planeta. Otvoreni dijalog, sučeljavanje pristupa i ideja treba da kreira zajedničku viziju, koju će svaki član akademske zajednice razumjeti i u čiju će implementaciju uložiti "i srce i pamet i imaginaciju”. U tom kontekstu želimo odgovoriti na pitanja: Šta trebamo nastaviti raditi? Šta trebamo prestati raditi? Šta trebamo novo uvesti, tj. dalje razviti?

Pridružite nam se da skupa i uz promišljanje o budućnosti proslavimo Svjetski dan obrazovanja.

Prilog Veličina
Program%20Savjetovanja_250122.pdf (271.29 KB) 271.29 KB
Savjetovanje_Pregled%20sazetaka.pdf (1.05 MB) 1.05 MB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba