Skip to main content
Please wait...

Publikacija i video o Medijskoj i informacijskoj pismenosti

Datum

Pred vama se nalazi publikacija „Fact i fake u medijima“, kojom je Fondacija INFOHOUSE finalizirala sudjelovanje u regionalnom projektu SNAŽNI –  Mediji bez mržnje i dezinformacija, a uz podršku Europske unije.

Priliku da INFOHOUSE bude dio projekta pružila je Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“, kroz poziv za podnošenje prijedloga projekata „Promocija medijske i informacijske pismenosti u malim gradovima i ruralnim područjima.

Nakon edukativnih sesija za građanke i građane, te posebno mlade iz Bratunaca, Srebrenice, Zvornika, Gruda, Ljubuškog, Širokog Brijega, Sarajeva i Istočnog Sarajeva zaključili smo da nam je potreban snažniji razvoj medijske pismenosti, koji bi pomogao da od pasivnih primatelja medijskih informacija postanemo aktivni građani javne sfere.

Pred vama je brošura, u kojoj o važnosti medijske pismenosti pišu profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Lejla Turčilo, profesor Filozorskog fakulteta u Sarajevu dr. Mario Hibert, kredibilna dugogodišnja novinarka i nekadašnja direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, te PR i aktivista Adin Šabić i novinarka i urednica Senka Kurt.

Ova će publikacija poslužiti kao putokaz, informativno-edukativni materijal za dalje rasprave ali i „ostavština“ projekta značajnog za region.

Nadamo se također da će i Vama i Vašoj organizaciji biti korisna, te siguran vodič u savladavanju vještina medijske i informacijske pismenosti.

Brošuru možete preuzeti na sljedećem linku:

https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2022/05/FAKE-FAKT-1_compressed.pdf?x32751

 

U nastavku je i kratki video u kojem kredibilni profesori i predavači govore također o ovoj važnoj temi

https://www.youtube.com/watch?v=C_-C4Z6bM1g&t=4s

 Uz želju da vam ovi materijalni budu korisni i edukativni.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba