Skip to main content
Please wait...

Treća međunarodna, naučno-stručno konferencija "Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih"

Datum

Pozivamo Vas da se prijavite na Treću međunarodnu, naučno-stručnu konferenciju "Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih" Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na Konferenciji će se prezentovati radovi iz raznih naučnih oblasti koje su vezane za odgoj i obrazovanje a teme Konferencije su: kurikularna reforma, djeca s teškoćama u razvoju, dobre prakse, primjena novih tehnologija u obrazovanju te ostale teme.

Konferencija će se održati na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu 19. i 20. maja 2023. godine a prijavu možete izvršiti putem sljedećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3jlBoi6n5SGn4er6QJxFoCFBw_3MCC0zJcPCNkjky3ygESg/viewform?fbclid=IwAR37VwgiNYejTwoeqoVfgzlor5oBqhETNN9xm5jbhC60G3eEcUN4FBr0Wcw

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba