Skip to main content
Please wait...

Westminster fondacija za demokratiju u partnerstvu sa Humanity in Action BiH organizuje četverodnevni "Youth Policy Camp"

Datum

Westminster fondacija za demokratiju u partnerstvu sa Humanity in Action BiH organizuje četverodnevni "Youth Policy Camp" za 25 mladih između 18 i 25 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kamp će se održati u periodu od 18.07. do 21.07.2022. godine u hotelu Monti na Igmanu.

Kroz niz interaktivnih radionica, Kamp mladih politika će mladima pružiti znanje i vještine za bolje razumijevanje procesa koji se odvijaju unutar političkog sistema Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na glasanje na izborima kao jedan od temelja demokrata kihne društvo. Cilj kampa je povećanje učešća mladih u društvenim i političkim procesima unutar njihovih lokalnih zajednica u BiH.

Prijave za sudjelovanje u Kampu mladih politika možete podnijeti najkasnije do 30. Lipanj 2022. godine putem linka: https://humanityinaction.wufoo.com/.../prijavni-obrazac.../

Organizatori pokrivaju sve troškove sudjelovanja, uključujući prijevoz, smještaj i hranu.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba