Skip to main content
Please wait...

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Datum
Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju  

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju organizira seriju okruglih stolova na Fakultetu političkih nauka (ograničen broj učesnika, prijava na institut@fpn.unsa.ba) uz mogućnost učestvovanja na ZOOM platformi i praćenju uživo događaja na YouTube kanalu.

 

Pozivaju se svi zainteresovani da dostave najavu učestvovanja sa kratkim referatima (5 minuta) na email: azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba i to najkasnije 3 dana prije zakazanog termina održavanja okruglog stola. 

   

Termini i teme: 

  1. Četvrtak, 2.6.2022. godine u 17h – Okrugli sto 1: Opšti principi i ciljevi Zakona o visokom obrazovanju; 
  2. Utorak, 7.6.2022. godine u 17h – Okrugli sto 2: Prava i obaveze studenata i budućnost obrazovanja; 
  3. Srijeda, 8.6.2022. godine u 17h – Okrugli sto 3: Studijski programi i osiguranje kvaliteta; 
  4. Četvrtak, 9.6.2022. godine u 17h - Okrugli sto 4: Razvoj i napredovanje nastavnog, nenastavnog, naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog osoblja na visokoškolskim ustanovama. 
Prilog Veličina
POZIV.pdf (322.21 KB) 322.21 KB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba