Skip to main content
Please wait...

OBAVJEŠTENJE O NACRTU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Datum

Javne konsultacije o prednacrtu Zakona o visokom obrazovanju su završene 17. 5. Svi prijedlozi i komentari koji su pristigli putem Protokola za Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih KS do kraja radnog dana 17. 5. biće predmetom analize od strane radne grupe za izradu nacrta Zakona. Nakon kompletiranja procedure, Zakon će biti upućen na Vladu KS, zatim na Skupštinu KS, te će onda zvanično da se otvori javna rasprava u trajanju od mjesec dana. Tokom javne rasprave biće organizirane tematske debate na koje pozivamo sve zainteresirane interesne skupine da se aktivno uključe. Pratite web stranicu Ministarstva za dalje informacije.