Skip to main content
Please wait...

Ambasada Švajcarske u Bośni i Hercegovini informisala nas je da je otvoren Poziv za dodjelu vladinih stipendija koje su namjenjene za doktorski i postdoktorski studij, kao i istraživačke projekte, koji će se realizovati u akademskoj 2022/2023 godini.

Stipendije za istraživanje dostupne su u okviru bilo koje discipline radi istraživanja ili daljnjih studija na doktorskom ili postdoktorskom nivou na svim kantonalnim univerzitetima Švajcarske, univerzitetima primjenjenih nauka i dva federalna tehnološka instituta, kao i četiri istraživačka instituta u Švajcarskoj, a u obzir će se uzeti isključivo kandidati nominirani od strane akademskog mentora jedne od navedenih visokoškolskih ustanova.

Preliminaru selekciju aplikacija vrše relevantna državna tijela i/ili švajcarska diplomatska predstavništva, a zatim i Federalna komisija za stipendije za strane studente (FCS), koja donosi konačnu odluku na osnovu tri kriterija: profila kandidata, kvaliteta istraživačkog projekta, te sinergije i potencijala za buduću istraživačku saradnju, odnosno na osnovu akademske i naučne izvrsnosti.

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 23.11.2021.godine, a rezultati će biti poznati do kraja mjeseca maja 2022.godine, uz napomenu da će Poziv za stipendije za akademsku 2023/2024 godinu biti objavljen u mjesecu augustu 2022.godine.

Dokumenti za apliciranje dostupni su na web stranici: /www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

Aplikacije je do naznačenog roka potrebno dostaviti na adresu: Ambasada Švajcarske, Zmaja od Bosne 11. zgrada RBBH objekat B, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Stipendija

Za dodatna pitanja možete se obratiti (na engleskom jeziku) na e-mail: sanela.ademovic@eda.admin.ch